Kategorie

Informacje

Brzeszczoty maszynowe - zalecenia ogólne

Wybór brzeszczotu do cięcia metali o prawidłowej ilości zębów na cal w zależności od wymiarów oraz typu ciętego materiału.

14 zębów/ 25 mm - cięcie materiałów cienkich wszystkich typów, jak rury, rurki, kształtowniki itp.
10 zębów/ 25 mm - cięcie wszystkich typów materiałów o małych i średnich wymiarach
6 zębów/ 25 mm - cięcie wszystkich typów materiałów o większej grubości
4 zęby/ 25 mm - cięcie miękkich typów materiałów o większej grubości

ZLECANA ILOŚĆ ZĘBÓW NA CAL (TPI) DLA KAŻDEGO TYPU MATERIAŁU:

MateriałŚrednica materiału (mm)
10-3030-100100-250
Ilość zębów na cal (25 mm)
Stal automatowa,
Stal zbrojeniowa
Stal konstrukcyjna
14-8 8-6 6-4
Stal poddana obróbce cieplnej
Stal azotowana
14-8 8-6 6-4
Stal narzędziowa niestopowa,
Stal narzędziowa stopowa
10-8 6-4 4
Stal sprężynowa 14-8 8-6 6-4
Stal żarowytrzymała,
Stal nierdzewna
8-6 6-4 6-4
Żeliwo ciągliwe do 200 HB
Żeliwo szare powyżej 200 HB
8-6 6-4 4
Żeliwo 10-8 8-6 6-4
Duraluminium
Brąz
Aluminium
Mosiądz
6-4 6-4 6-4

Mała ilość zębów - cięcie grubszych materiałów
Większa ilość zębów - cięcie materiałów cieńszych i kształtowników

Brzeszczot do cięcia metali - sposób prawidłowego użycia w piłach ramowych


   1. Brzeszczotom do cięcia metali w piłach ramowych należy poświęcać taką samą uwagę, co innym narzędziom.
   2. Utrzymywać maszynę w dobrym stanie technicznym. Zwłaszcza kontrolować czy:
         1. ramię uchylne i jego obudowa są sprawne.
         2. pompa olejowa ramienia uchylnego jest czysta i nie zapowietrzona.
   3. Zamocować brzeszczot w maszynie w prawidłowej pozycji oraz odpowiednio naciągnąć.
   4. Zamocować prawidłowo w zaciskach cięty materiał tak, by mogła go przecinać możliwie jak największa ilość zębów (przynajmniej 4 a maksymalnie 30.
   5. W przypadku cięcia pakietu upewnić się, czy każdy z ciętych elementów jest prawidłowo zamocowany.
   6. W przypadku cięcia odlewów metalowych upewnić się, czy został usunięty z ich powierzchni piasek formierski i zgorzelina.
   7. Podczas uruchamiania maszyny należy dokładnie wypoziomować ramę piły oraz zmienić docisk, względnie zmieniać prędkość posuwu dla kilku pierwszych cięć (tylko w przypadku użycia nowego brzeszczotu).
   8. Nie stosować zbyt dużego lub zbyt małego docisku.
   9. Podczas cięcia używać zawsze płynów chłodzących.
  10. Po przecięciu dwóch lub trzech detali sprawdzić naprężenie brzeszczotu.
  11. Po pewnym okresie cięcia sprawdzić czas potrzebny dla dokonania jednego cięcia. Gdyby czas ten był zbyt długi, należy bezzwłocznie wymienić brzeszczot na nowy.
  12. Nie wprowadzać do starej lini cięcia nowego brzeszczotu. Rzaz poprzedniego brzreszczotu będzie za mały dla nowego. Konieczne więc będzie zluzowanie i obrócenie przecinanego materiału oraz rozpoczęcie cięcia od nowa.

Wady i ich przyczyny

Szybkie tępienie                                                                                       
    * Została dobrana nieprawidłowa ilość zębów
    * Brzeszczot nie został poprawnie zamocowany
    * Występuje zbyt duża prędkość cięcia, szczególnie przy cięciu twardych materiałów
    * Zbyt silny docisk, wtedy zęby szybko tępią się
    * Docisk jest niewystarczający, wtedy zęby drapią, lecz nie tną
    * Niewystarczające chłodzenie
zavada1.gif

Wyłamywanie się zębów
    * Podziałka zęba jest zbyt mała (ilość zębów na 25mm) przy cięciu elementów cienkich
    * Przy cięciu ostrych krawędzi lub materiałów cienkościennych gdy w ciętym materiale są mniej niż 4 zęby
    * Gdy materiał nie jest poprawnie zamocowany
zavada2.gifPękanie brzeszczotu piły
    * Nieodpowiednie napięcie brzeszczotu w ramie maszyny
    * Nieprawidłowy dobór brzeszczotu do wysokiego posuwu
    * Nieostrożne opuszczanie ramienia przecinarki
    * Materiał przecinany jest niepoprawnie zamocowany
    * Wprowadzenie nowego brzeszczotu do linii przecięcia wykonanej brzeszczotem starym
    * Zakleszczony brzeszczotu w materiale po zakończeniu cięcia
    * Uszkodzone łożyska w maszynie
zavada3.gif


Cięcie krzywoliniowe
    * Wadliwe zamocowanie brzeszczotu w maszynie
    * Brzeszczot jest niewystarczająco naprężony
    * Materiał jest niewłaściwie zamocowany
    * Zbyt duży docisk i wadliwy dobór brzeszczotu
    * Twarde wtrącenia w materiale
    * Wadliwa maszyna - zużyte łożyska, źle zamocowane ramię
zavada4.gif
Poprzez poprawny dobór wymiarów brzeszczotu do piły ramowej, stosownie do cięcia odpowiedniego typu materiału, uzyskuje się najbardziej ekonomiczną wydajność cięcia. Nie należy zapominać o stosowaniu się do przedstawionych wyżej instrukcji przy korzystaniu z brzeszczotów do pił ramowych do cięcia metali.