Kategorie

Informacje

Zasady użytkowania taśmowych pił trakowych

Brzeszczoty pił taśmowych pracują w bardzo ciężkich warunkach i ich właściwa eksploatacja ma decydujące znaczenie dla ich żywotności. Aby optymalnie wykorzystywać zakupione piły taśmowe, musimy dobrze poznać warunki eksploatacji i czynniki wpływające wistotny sposób na żywotność brzeszczotu.

 Charakter pracy

 Brzeszczot piły taśmowej podlega podczas pracy wielokrotnemu zginaniu i prostowaniu, będąc dodatkowo obciążony dużym napięciem rozciągającym wynikłym z niezbędnego naciągu taśmy.

Taki charakter obciążeń powoduje, że materiał brzeszczotu podlega typowym zjawiskom zwanym jako zmiany zmęczeniowe.

 Co to są zmiany zmęczeniowe?

 Każdy materiał podlegający wielokrotnym, zmiennym cyklom obciążeń zaczyna wykazywać wraz z upływem czasu zwiększoną podatność na pękanie prowadzącą do zniszczenia użytkowanego przedmiotu. Wewnątrz struktury materiału powstają mikropęknięcia, które z czasem rozszerzają się coraz bardziej, przekształcając się w widoczne gołym okiem szczeliny. Mikropęknięcia biorą swój początek od tzw karbów. Karbem jest każda niejednorodność materiału – wewnętrzna lub powierzchniowa, chemiczna lub mechaniczna

 Jak unikać karbów?

 Materiał do produkcji pił taśmowych dobieramy tak, aby nie istniały wewnętrzne niejednorodności fizyczne i chemiczne. Gdy więc spotkamy się z pęknięciami brzeszczotu możemy być pewni, że przyczyny tych pęknięć są natury powierzchniowej.  Mikropęknięcia powstają najczęściej najpierw tam, gdzie materiał jest obciążony najbardziej, a więc w najniższym miejscu między wierzchołkami zębów Czasem mikropęknięcia powstają również na tylnej krawędzi brzeszczotu. Produkowane przez nas brzeszczoty mają gładką, półokrągłą tylną krawędź, co zabezpiecza piłę przed pęknięciem w tym miejscu, gdyż usunięte zostały wszystkie karby powierzchniowe.

 Nie jest możliwe natomiast usunięcie wszystkich karbów powierzchniowych z przestrzeni międzyzębnej, gdyż ostrzenie powoduje ich powstawanie. Powierzchnia po ostrzeniu wygląda w dużym powiększeniu jak zaorane pole. Poprzeczne bruzdy stanowią karby, od których zaczynają się mikropęknięcia. Ilość i wielkość karbów powstających w wyniku ostrzenia zależy od jakości procesu ostrzenia.(patrz niżej)

 Innym żródłem karbów jest tzw “grat” - wypływka materiału powstała w procesie ostrzenia lub wycinania zębów.

 Zależnie od warunków pracy(prędkość cięcia, rodzaj ciętego drewna, temperatura otoczenia, stan naostrzenia brzeszczotu), mikropęknięcia powstają po krótszym bądź dłuższym czasie, ale – co należy podkreślić – powstają zawsze, niezależnie od tego jaka to jest piła i przez kogo wyprodukowana

  Prawidłowe użytkowanie brzeszcotu zapewniające jego długą żywotność i niezawodność polega na przestrzeganiu poniższych zasad eksploatacji i stosowaniu właściwej techniki ostrzenia

 Zasady użytkowania

 1. Okres ciągłej pracy brzeszczotu nie powinien przekraczać 1,5 godz pomimo, że wciąż pozostaje ostry. Po tym czasie należy brzeszczot zdjąć z maszyny i pozostawić go w spoczynku najlepiej do następnego dnia – min 12 godzin. Jest to czas niezbędny do tego, aby zaniknęły wewnętrzne naprężenia w materiale brzeszczotu powstałe w wyniku ekstremalnie trudnych warunków pracy.

 2. Nie należy pozostawiać napiętego, nie pracującego brzeszczotu na czas dłuższy niż 15 – 20 min

 3. Należy zaprzestać używania brzeszczotu wykazującego pierwsze oznaki stępienia (większe opory cięcia, falowanie piły itp)

 4. Należy pracować z odpowiednią szybkością dostosowaną do gatunku ciętego drewna i do uzębienia brzeszczotu (kąt natarcia zębów). Brzeszczot nie powinien być ciągle pchany przez rolki podpierające, ani też nie powinien “uciekać do przodu” z powodu zastosowanego zbyt małego posuwu głowicy traka

 5. Rolki podpierające powinny być dostosowane do szerokości brzeszczotu(rozwarte zęby powinny w czasie pracy pozostawać poza walcową powierzchnią rolki)

 6. Rolki powinny być dosunięte w czasie pracy możliwie najbliżej ciętego drewna i ustawione tak, aby przed pracą, tylna krawędź brzeszczotu znajdowała się ok 3mm od kołnierza rolki

  Technika ostrzenia

 Poprzez proces ostrzenia powinniśmy osiągnąć dwa bardzo ważne cele. 

 Pierwszy, to odtworzenie pierwotnego kształtu krawędzi tnących zębów, czyli ponowne zapewnienie ich ostrości.

 Drugi cel, tak samo ważny, to usunięcie powierzchniowych mikropęknięć powstałych między wierzchołkami zębów

 Warstwa zdjętego w procesie ostrzenia materiału powinna być gruba w gardzieli zębów a cienka na powierzchni natarcia

Taki efekt najłatwiej osiągnąć stosując ostrzałkę z kształtową tarczą borazonową

Tarcza ma kształt profilu zęba i jednym ruchem szlifuje całą przestrzeń międzyzębną i powierzchnię natarcia. Proces przebiega automatycznie.

Oferowane przez nas ostrzałki mają programowaną ilość cykli ostrzenia, tak że obsługa ich polega jedynie na założeniu i zdjęciu brzeszczotu.

Taka technika ostrzenia nie wymaga dużego doświadczenia od operatora i pozwala uniknąć groźnych dla żywotności brzeszczotu błędów ostrzenia takich jak przypalenia szlifierskie, nadmierna chropowatość szlifowanych powierzchni, nie zachowanie pierwotnej geometrii zębów, zmiana kąta natarcia zęba itp.