Kategorie

Informacje

Piły tarczowe z ostrzami HM

Piły tarczowe - Instrukcja prawidłowego użytkowania

Zalecamy przestrzeganie poniższych reguł w celu uzyskania najlepszych efektów cięcia.

 • Maszyna musi być w dobrym stanie technicznym (wyeliminowane wibracje).
 • Kołnierze używane do zaciskania brzeszczotów muszą być tej samej średnicy (około 1/3 średnicy piły).
 • Kołnierze muszą być czyste, bez bicia bocznego.
 • Sprawdzać wrzeciono maszyny. Musi być absolutnie proste (rys. 1).
 • Zęby piły muszą być zawsze ostrzone pod pierwotnym kątem.
 • Właściwy sposób pokazano na rys. 2
 • W przypadku powiększenia średnicy otworu środkowego o więcej niż 20 mm, brzeszczot traci stabilność i swoje pierwotne parametry (rys. 3).
 • Podczas ostrzenia pił z ogranicznikiem posuwu konieczne jest szlifowanie górnych krawędzi ograniczników i utrzymywanie różnicy wysokości między zębem a ogranicznikiem zgodnie z rys. 4.pokyny01_i.gif
rys. 1
pokyny02_i.gif
rys. 2pokyny03_i.gif
rys. 3pokyny04_i.gif
rys. 4

Kształty zębów z węglika HM stosowane w piłach tarczowych:

zub1.gif FZ zęby proste zub4.gif TFZ zęby trapezowo proste
FZ N zęby proste z ujemnym kątem natarcia
LFZ zęby proste z ogranicznikiem posuwu TFZ N zęby trapezowo proste z ujemnym kątem natarcia
zub2.gif WZ zęby naprzemianskośne zub5.gif DHZ zęby daszkowo płaskie z łukową powierzchnią natarcia
WZ N zęby naprzemianskośne z ujemnym kątem natarcia DHZ N zęby daszkowo płaskie z łukową powierzchnią natarcia i ujemnym kątem natarcia
LWZ zęby naprzemianskośne z ogranicznikiem posuwu
zub3.gif TZ zęby trapezowe zub6.gif KON ząb stożkowy (koniczny)

Piły tarczowe - mocowanie w pilarkach stołowych

Zalecamy używanie precyzyjnych przyrządów pomiarowych podczas montowania piły tarczowej w pilarce. Zamontuj piłę tarczową na wałku. Wyreguluj wałek do maksymalnej wysokości. Sprawdź czy piła jest równoległa do ukośnych szczelin wskaźnikowych. W razie potrzeby wyreguluj. Ta czynność jest niezbędna do uzyskania wysokiej jakości powierzchni przecięcia przy cięciu poprzecznym i do właściwego ustawienia listwy prowadzącej przy cięciu wzdłużnym.

Cięcie prowadzimy przy zachowaniu zasady: piła powinna wystawać ponad przecinany materiał na wysokość równą wysokości nakładki z węglika HM (patrz rys. 5). Liczba zębów jednocześnie tnących (zagłębionych w materiale) musi być równa 2 – 3 (patrz rys. 6).

pokyny05.gif
Rys. nr 5
pokyny06.gif
Rys. nr 6


Podajemy użyteczne wzory do obliczania parametrów pił tarczowych:

vzorec-t.gif      vzorec-z.gif     

pokyny07.gif Oznaczenia:
t [mm] – podziałka zęba
h [mm] – grubość ciętego elementu
k [-] – liczba zębów tnących (2-3)
z [-] – liczba zębów piły tarczowej
D [mm] – średnica piły tarczowej

Wzory te obowiązują w obliczeniach parametrów dla cięcia poprzecznego i cięcia materiałów laminowanych.

Tabela 1 pokazuje maksymalne obroty piły tarczowej przy danej średnicy piły i danej prędkości cięcia w m/s. Maksymalna prędkość cięcia zalecana przez producentów maszyn wynosi 100 m/s. Są to maksymalne obroty zalecane przez producenta narzędzi. Przy przekroczeniu tej granicy korpus piły tarczowej traci swe parametry i pojawia się zagrożenie dla użytkownika.

Zalecane obroty [1/min]
D
[mm]
Szybkość cięcia vC [m/sec]
 102030405060708090100
100 1910 3820 5730 7640 9550 11460 13370 15280 17190 19100
150 1270 2550 3820 5100 6370 7640 8920 10190 11500 12730
200 960 1910 2870 3820 4780 5730 6690 7640 8600 9550
250 760 1530 2290 3060 3820 4590 5350 6110 6880 7640
300 640 1270 1910 2550 3180 3820 4460 5100 5740 6370
350 550 1090 1640 2180 2730 3280 3820 4370 4900 5460
400 480 960 1430 1910 2390 2870 3340 3820 4300 4780
450 430 850 1270 1700 2120 2550 2970 3400 3820 4250
500 380 760 1150 1530 1910 2290 2680 3060 3440 3820
550 350 690 1040 1390 1740 2080 2430 2780 3120 3470
600 320 640 960 1270 1590 1910 2230 2550 2880 3180
650 290 590 880 1180 1470 1760 2060 2350 2640 2940
700 270 550 820 1090 1360 1640 1910 2180 2450 2730
750 250 510 760 1020 1270 1530 1780 2040 2290 2550
800 240 480 720 950 1190 1430 1670 1910 2150 2390

vzorec-vc.gif      vzorec-n.gif      vzorec-s.gif

Oznaczenia:
vc [m/s] – prędkość cięcia
D [mm] – średnica piły tarczowej
n [1/min] – zalecane obroty
s [m/min] – prędkość posuwu
z [-] – liczba zębów
sz [mm/ząb] – posuw/ząb
Zalecane wartości posuwu na ząb
Typ materiałuPosuw sZ [mm/ząb]
Drewno miękkie Cięcie wzdłuż włókien 0,2 - 0,3
Cięcie w poprzek włókien 0,1 - 0,2
Drewno twarde 0,06 - 0,15
Płyta wiórowa 0,1 - 0,25
Sklejka 0,05 - 0,12
Płyta laminowana 0,05 - 0,1
Metale nieżelazne i tworzywa sztuczne 0,02 - 0,05

Piły tarczowe z ostrzami diamentowymi (PKD)

Piły tarczowe stalowe

Piły tarczowe do drewna

Piła tarczowa jest rotacyjnym narzędziem skrawającym o kształcie okrągłego brzeszczotu z wieloma krawędziami tnącymi na obwodzie, przeznaczona do maszynowego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.

Piła tarczowa wyprodukowana jest z wysokostopowej stali narzędziowej obrobionej cieplnie, wyrównana, naprężona, rozwiedziona i naostrzona.

 • materiał: Piła tarczowa wyprodukowana jest ze stali 75Cr1. (DIN 1.2003); (ČSN 19418)

 • obróbka cieplna: Piła tarczowa jest hartowana do twardości 44-48 HRc przy grubości korpusu do 3 mm i do twardości 42-46 HRc przy grubości korpusu powyżej 3 mm.

 • wyrównanie: Przy wyrównywaniu piły tarczowej usuwane są odchyłki płaskości tzn. wypukłości lub wgłębienia tak, aby bicie osiowe piły tarczowej nie przekroczyło:
  • wartości 0,2mm przy pile tarczowej do średnicy 200mm
  • wartości 0,4mm przy pile tarczowej do średnicy 500mm
  • wartości 0,6mm przy pile tarczowej do średnicy 800mm
  • wartości 0,8mm przy pile tarczowej powyżej średnicy 800mm
  Bicie piły tarczowej mierzone jest na średnicy podstawy zębów po zamocowiniu piły na wale, przy czym trzeba dbać o jakość kołnierzy mocujących, które powinny mieć średnicę minimalną 5x√Dpiły.

 • naprężenie: przez wykonanie operacji naprężania, uzyskuje się podwyższaną sztywność korpusu piły tarczowej, co umożliwia zwiekszenie posuwu, poprawia dokładność ciecia oraz jakość powierzchni ciętego materiału. Piły tarczowe są naprężane dla szybkości cięcia 60 m/s przy mniejszych grubościach i 80 m/s przy większych grubościach korpusów pił tarczowych. Właściwe obroty, na które jest piła naprężona, podane są na korpusie piły tarczowej.
 • rozwiedzenie: wielkość rozwiedzenia (na jedną stronę) powinna być równa 1/4 grubości korpusu piły. Rozwieramy ząb w 1/3 jego wysokości, liczonej od wierzchołka zęba. Rozwiedzenie powinno być symetryczne, inaczej piła tarczowa „ucieka” na stronę większego rozwarcia. Rozwiedzenie wykonujemy przed ostrzeniem, po ostrzeniu tylko go sprawdzamy i jeżeli trzeba, poprawiamy. Przy zbyt małym rozwarciu, piła tarczowa się przegrzewa, traci twardość i „ucieka” na boki. Przy zbyt dużym rozwarciuniu powstają straty surowca spowodowane większą szerokością rzazu, wzrasta zużycie energii elektrycznej oraz wzrasta chropowatość powierzchni cięcia.
  Do cięcia miękkiego drewna zastosuj większe rozwiedzenie niż dla drewna twardego.
  Do cięcia wzdłużnego zastosuj większe rozwiedzenie niż do cięcia poprzecznego.
  Dla wilgotnego drewna zastosuj większe rozwiedzenie niż dla drewna suchego.
  Dla drewna zmarzniętego zastosuj mniejsze rozwiedzenie niż dla niezmarzniętego.
  W przypadku złego stanu technicznego maszyny, wybierz większe rozwarcie.
 • ostrzenie: Do ostrzenia pił tarczowych zalecić można tarczę szlifującą z białego lub szarego korundu, o średniej ziarnistości i twardości, o porowatej lub bardzo porowatej strukturze ze spoiwem ceramicznym lub bakelitowym. Tarcze z ceramicznym spoiwem mają oznaczenie:
  • A99 60L 9V (biały)
  • A96 60L 9V (szary)

Najczęstsze przyczyny obniżenia trwałości ostrza:

 • przegrzanie ostrza: objawia się zmianą koloru powierzchni i wierzchołka ostrza, spowodowanego przegrzaniem materiału podczas szlifowania. Przegrzanie może być spowodowane zbyt dużym naciskiem (duży odbiór materiału) tarczy szlifującej na obrabianą powierzchnię, zbyt twardą tarczą szlifierską, zbyt małą ziarnistością tarczy szlifującej, nieodpowiednim zamocowaniem narzędzia lub szlifowaniem bez chłodziwa.
 • Zbyt duża szybkość skrawania:
  Wzór do obliczenia szybkości skrawania: vzorec-rezna_rychlost.gif (m/s)
  Obliczenie obrotów: vzorec-otacky.gif (obrotów / 1 min)
  • v = prędkość obwodowa w m/s wynosi:
   • 60 m/s dla mniejszych grubości korpusu pił
   • 80 m/s dla większych grubości korpusu pił
  • n = obroty piły tarczowej (ob / 1min)
  • D = średnica piły tarczowej (mm)
 • Zbyt mały posuw na ząb:
  Wzór do obliczenia posuwu na ząb: vzorec-posuv_zub.gif (mm)
  • u = posuw (m / 1min)
  • n = obroty piły tarczowej (ob / 1min)
  • z = ilość zębów