Kategorie

Informacje

Regulamin

Strony umowy
1.    Właścicielem Sklepu internetowego jest przedsiębiorstwo PROFIMILL Angelika Stępień z siedzibą w Radomsku ul. Nektarowa 4; REGON 363164460; NIP 7722344190.
Postanowienia wstępne.

1.    Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż materiałów oraz narzędzi dla przemysłu metalowego i drzewnego.
2.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, w wartościach netto oraz brutto (z podatkiem VAT)
3.    Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Formy płatności
1.    W sklepie przyjęte są trzy formy płatności:
- płatność za pobraniem przy dostawie towaru obarczona dodatkowym kosztem pobrania (dostawa wynosi wynosi 35zł)
- przedpłata na konto dostawcy (właściciela sklepu) przed wysyłką zamówionego towaru
- płatność z odroczonym terminem, po dostawie zamówionego towaru. Ten sposób płatności realizowany jest wyłącznie w transakcjach z klientami rzetelnymi, regulującymi w terminie swoje zobowiązania.

Płatność przelewy24 (możliwość płacenia kartą lub blikiem).

Termin zapłaty ustalony zostaje w drodze negocjacji.
W opcji płatności za pobraniem, klient reguluje należność w momencie odbioru przesyłki.

W przypadku przedpłaty, zamówiony towar zostaje wysłany do klienta po wpływie należności na konto dostawcy (właściciela sklepu)

Dostawa

Dostawy realizowane będą pocztą kurierską Inpost, a koszt transportu w kwocie 18zł ( dotyczy transportu na terenie Polski ) będzie zamieszczony w fakturze sprzedaży

Koszt dostawy poza granice Polski naliczany jest indywidualnie zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.

Istnieje możliwość odbioru osobistego, po dokonaniu zapłaty za zamówiony towar za pośrednictwem banku lub poczty.

Składanie zamówień

1.    Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
3.    Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
4.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu e-mail z informacją szczegółową będącą ofertą transakcyjną:
Akceptacja przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep i jego przystąpienie do umowy kupna - sprzedaży następują:
•    w przypadku przedpłaty - poprzez wpłatę należnej kwoty na wskazane konto bankowe,
•    przy płatności za pobraniem - poprzez potwierdzenie zamówienia drogą mailową
•    w przypadku płatności odroczonej, przystąpienie do umowy kupna-sprzedaży klient dokumentuje podpisem na dokumencie dostawy towaru.
5.    W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia zastrzega się możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem. 
6.    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości oraz niepotwierdzonych ( link potwierdzenia załączany jest do każdego zamówienia ).
7. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (z opcją płatności przy odbiorze lub od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sklepu).

Ochrona danych osobowych
1.    Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient udziela firmie PROFIMILL Angelika Stępień  zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
2.    Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
3.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.
4.    Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.


Zwroty
1.     Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.
2.    Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@profimill.pl
Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.
3.    Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury Vat.
4.    Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
5.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych produktów, natomiast nie dotyczy usługi ich przewozu. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem produktów ze Sklepu do Klienta.
6.    Przed dokonaniem wysyłki, klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą sprzedaży tel. 798 233 377.
7.    Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.


Reklamacje
1.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
2.    Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
3.    Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu protokół reklamacyjny listem poleconym na adres 97-500 Radomsko, ul. Nektarowa 4 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@profimill.pl
4.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do protokołu reklamacyjnego kopii Faktury Vat oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.

5.    Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni.


Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Radomsku.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
4.    Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.